Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2019

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.5.2016
wartość: -
termin składania ofert: 24 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn. 

zamówienie na:

zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 166/13

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 3 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: wynik przetargu w informacji o wyniku przetargu 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Januszkowo-Kownatki

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2. 2016
wartość: -
termin składania ofert: 28 września 2016  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Usługi - Handel - Produkcja Marek Wasiłowski, Kanigowo 12a, 13-100 Nidzica 

zamówienie na:

Budowa oraz modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1. 2016
wartość: -
termin składania ofert: 26 września 2016  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez: APIS Jadwiga Oziębło, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.271.1.2016
wartość: -
termin składania ofert: 26 sierpnia 2016  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w zawiadomieniu o wyborze ofert najkorzystniejszych 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Bezprzetargowy
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 25 sierpnia 2016  15:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w informacji o sprzedaży nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowych w obrębie Kozłowo (nr działki 240/30) oraz w obrębie Szkotowo (nr działek: 146/3, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 18/29, 18/30, 18/31)

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 13 czerwca 2016  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w ,,Informacji o wynikach przetargu" 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej Dz.nr 247/17 obręb Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: III przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 14 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w ,,Informacji o wyniku przetargu" 

zamówienie na:

Sprzedaż autobusu Autosan H6 10.03S

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 24 lutego 2016  11:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w ,,Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej" 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej Dz. nr 240/30 obręb Kozłowo, Dz. nr 8/132 obręb Kozłowo, Dz. nr 429/1 obręb Szkotowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony i I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 5 stycznia 2016  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w ,,Informacji o wynikach przetargów" 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)