Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nr działki 770/1 , m. Kozłowo, obręb 9, KW OL1N/00022138/8

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 28 listopada 2017  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, nr działki 4, m. Sławka Mała, obręb 18, KW OL1N/00009257/1

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 28 listopada 2017  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu 

zamówienie na:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2.2017
wartość: -
termin składania ofert: 18 października 2017  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku postępowania 

zamówienie na:

Budowa łącznika między istniejącym budynkiem szkoły, a istniejącym budynkiem sali sportowej wraz z rozbiórką części budynku sali sportowej

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1.2017
wartość: -
termin składania ofert: 5 października 2017  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych w m. Wierzbowo (nr działki 67) oraz m. Kozłowo (nr działek: 240/23, 8/50, 945,) m. Szkotowo (działka146/5)

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 4 września 2017  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w ,,Informacja o wynikach przetargów" 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.271.1.2017
wartość: -
termin składania ofert: 7 lipca 2017  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w zawiadomieniu o wyborze ofert najkorzystniejszych  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)