Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.4.2019
wartość: -
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  13:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Urząd Gminy w Kozłowie zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy, dla pracowników Urzędu Gminy w Kozłowie oraz strażaków jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kozłowo, w ramach umowy.

zamawiający: Urząd Gminy w Kozłowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 19 grudnia 2019  15:30
wynik postępowania: Wynik postępowania: Wynik zapytania ofertowego na badania lekarskie 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kozłowo obręb 9, nr działki 8/48 (KW OL1N/00009332/1) o pow. 0,0780 ha.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 15 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kozłowo, obręb 9, nr działki 8/46 (KW OL1N/00009319/4) o pow. 0,0795 ha.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 6 listopada 2019  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu  

zamówienie na:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.144.871.00 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3.2019
wartość: -
termin składania ofert: 23 września 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kozłowo obręb 9, nr działki 232/15 (KW OL1N/00022228/6) o pow. 0,2269 ha.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 7 sierpnia 2019  10:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Szkotowo – Michałki – etap II

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2.2019
wartość: -
termin składania ofert: 19 lipca 2019  09:30
wynik postępowania: wynik postępowania w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

DOSTAWA ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP.271.1.2019
wartość: -
termin składania ofert: 8 lipca 2019  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kozłowo, obręb 9, nr działki 8/47 (KW OL1N/00009333/8) o pow. 0,0747 ha.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 18 marca 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu 

zamówienie na:

Sprzedaż pojazdu Renault Mascott 150.65/SK-2

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: III przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 7 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, m. Kozłowo, obręb 9, KW OL1N/00009314/9, nr działki 318/1

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 4 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Wynik przetargu w informacji o wyniku przetargu ustnego ograniczonego 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)