Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gminnych m. Kownatki obręb 8 Dz. nr 16/3 (KW OL1N/00021201/4) wraz z udziałem 1/9 części w działce 16/11 KW OL1N/00017774/0

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: II przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 13 grudnia 2021  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego  

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gminnej w miejscowości Kozłowo, samodzielny lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku nr 15 przy ul. Mazurskiej (KW OL1N/00013416/5)

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 22 września 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gminnej w miejscowości Szkotowo, obręb 20, Dz. nr 429/4 (KWOL1N/00016860/3)

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 5 lipca 2021  11:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego 

zamówienie na:

Dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej znajdującej się w miejscowości Kownatki, - część dz. nr 40 pow. 0,1200ha, KW OL1N/00021201/4

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 14 czerwca 2021  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 

zamówienie na:

zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozłowo działka nr 9/9 m. Januszkowo, działka nr 9/10 m. Januszkowo, działka nr 9/11 m. Januszkowo, działka nr 35 m. Turowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 21 maja 2021  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wynikach przetargów 

zamówienie na:

Sprzedaż pojazdu Renault Trafic

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg pisemny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 16 lutego 2021  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)