Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gminnej w m. Kownatki, działka nr 13/3, pow. 0,2904 ha oraz w m. Kozłowo, działka nr 222/12 pow. 0,3240 ha

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 29 czerwca 2022  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego 

zamówienie na:

Dzierżawa nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kownatki - część dz. nr 40 pow. 0,1200 ha, KW OL1N/00021201/4

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 31 marca 2022  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gminnej w miejscowości Kozłowo, dz. nr 8/145, pow. 0,0383 ha, KW OL1N/00009324/2

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny ograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 31 marca 2022  10:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gminnych w miejscowościach: Kamionki, dz. nr 27/4, pow. 0,0708 ha, KW OL1N/00009261/2; Kozłowo, dz. nr 943/1, pow. 0,0952 ha, KW OL1N/00009321/1; Kozłowo, dz. nr 944/1, pow. 0,0835 ha, KW OL1N/00009321/1

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 31 marca 2022  09:00
wynik postępowania: Wynik przetargu w Informacji o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego 

zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gminnych: m. Kozłowo obręb 9 Dz. nr 223/13 (KW OL1N/00025967/9); m. Szkotowo, obręb 20 Dz. nr 283/13 (KW OL1N/00014023/0);m. Szkotowo, obręb 20 Dz. nr 283/14 (KW OL1N/00014023/0);m. Szkotowo, obręb 20 Dz. nr 283/15 (KW OL1N/00014023/0);

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 28 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)