Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Sprzedaż 22.200 sztuk dachówki (holenderka) pochodzącej z rozbiórki dachu Szkoły Podstawowej w Szkotowie.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza 22.200 złotych
termin składania ofert: 4 lipca 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 22.200 sztuk dachówki (holenderka) pochodzącej z rozbiórki dachu Szkoły Podstawowej w Szkotowie ogłoszony na dzień 04.07.2008r. nie został rozstrzygnięty. 

zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 189027N Bartki - droga powiatowa nr 1558N

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 6 czerwca 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamówienie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pk. 4 ustawy tj.: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 79 925 zł natomiast najkorzystniejsza oferta wyraża się kwotą 112 833,44zł. Zamawiający nie posiada i nie zabezpieczył wyższych środków na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo oznaczonej numerem działki 242/11 o powierzchni 0,1365 ha, KW 7831 cena wywoławcza nieruchomości 18.000 zł.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 18.000 zł
termin składania ofert: 16 maja 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 242/11 ogłoszony na dzień 16 maja 2008 roku nie został rozstrzygnięty.  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły położonej w obrębie Browina oznaczonej numerem działki 70 o powierzchni 1,1500 ha, KW 19986. Cena wywoławcza nieruchomości 98.000zł

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 98.000 zł
termin składania ofert: 16 maja 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły położonej w obrębie Browina oznaczonej numerem działki 70 o powierzchni 1,1500 ha, KW19986 ogłoszony na dzień 16 maja 2008 nie został rozstrzygnięty. 

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 242/11 o powierzchni 0,1365 ha, KW 7831

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 18.000 zł
termin składania ofert: 29 stycznia 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 242/11 ogłoszony na dzień 29 stycznia 2008 roku nie został rozstrzygnięty. 

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 242/12 o powierzchni 0,1443 ha, KW 7831 cena wywoławcza nieruchomości 19.000 zł.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 19.000 zł
termin składania ofert: 29 stycznia 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 242/12 ogłoszony na dzień 29 stycznia 2008 roku nie został rozstrzygnięty. 

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 941 o powierzchni 0,1525 ha, KW 7831

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 20.000 zł
termin składania ofert: 29 stycznia 2008  12:00
przyczyna unieważnienia: Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozłowo w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 941 ogłoszony na dzień 29 stycznia 2008 roku nie został rozstrzygnięty. 

zamówienie na:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 14 stycznia 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 93 pkt.1 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Kozłowo”. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

zamówienie na:

Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja Zespołu Szkół w Szkotowie

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 3 stycznia 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 93 pkt.1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie „Modernizacji systemu energetycznego i termomodernizacji Zespołu Szkół w Szkotowie”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)