Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym na działce 242/10, obręb Kozłowo, pow. 0,0122 ha, KW OL1N/00007831/5

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 30 listopada 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyną unieważnienia przetargu jest omyłkowe zamieszczenie niewłaściwej treści ogłoszenia. 

zamówienie na:

wykonanie kompletnej konstrukcji nośnej hali sportowej, wykonanej z drewna klejonego warstwowo klasy GL28h i GL24h z aktualnym atestem ITB w miejscowości Rogóż Gm Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-1/2012
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej w art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 października 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż do dnia 25.10.2012 r. do godz. 10.00 tj. w terminie składania ofert do do Urzędu Gminy w Kozłowie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)