Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.380.000,00ZŁ PRZEZNACZONEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU ORAZ SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ GMINY KOZŁOWO

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2.2013
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 21 listopada 2013  11:30
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)