Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 189006N w miejscowości Kownatki

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.4. 2016
wartość: -
termin składania ofert: 22 listopada 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

sprzedaż pojazdów: Renault Mascott 150.65/SK-2, Star 200, Star 29, DT-75, przewoźny zespół spalinowo-elektryczny PAD 16-3/400

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 10 listopada 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Przetarg został unieważniony z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty na w/w sprzęt. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 189006N w miejscowości Kownatki

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.3. 2016
wartość: -
termin składania ofert: 4 listopada 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, iż w wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)