Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cebulki

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.4.2018
wartość: -
termin składania ofert: 1 października 2018  09:30
przyczyna unieważnienia: wynik postępowania w Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)