Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kozłowo obręb 9, nr działki 8/46 (KW OL1N/00009319/4) o pow. 0,0793 ha.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 7 sierpnia 2019  10:00
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania w Ogłoszeniu o unieważnieniu przetargu 

zamówienie na:

Budowa sali sportowej z zapleczem socjalno – sanitarnym oraz łącznikiem przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zaborowie

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1.2019
wartość: -
termin składania ofert: 5 lutego 2019  09:30
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia w Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)