Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa węgla orzech klasy 26/6, zawartość siarki do 0,6% granulacja 25-80 w przewidywanej ilości 900 ton.

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 16 października 2008  11:00
wynik postępowania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655.) informuje, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowego „AGMAR’ Mariusz Forfa, 11-034 Stawiguda, ul. Wiśniowa 6. Cena oferty: 697,84 zł brutto za tonę. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 242/11 o powierzchni 0,1365 ha, KW 7831.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 18.000 zł.
termin składania ofert: 11 września 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 11 września 2008 r. nieruchomość położoną w obrębie Kozłowo oznaczoną numerem działki 242/11 o powierzchni 0,1365 ha, KW 7831 sprzedano za kwotę 26.000 zł  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły położona w obrębie Browina oznaczona numerem działki 70 o powierzchni 1,1500 ha, KW 19986.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 98.000 zł
termin składania ofert: 11 września 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 11 września 2008 r. nieruchomość położoną w obrębie Browina oznaczoną numerem działki 70 o powierzchni 1,1500 ha, KW 19986 sprzedano za kwotę 135.000 zł  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kownatki oznaczona numerem działki 16/5 o powierzchni 0,1218 ha, KW 17769 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, przeznaczona pod zabudowę letniskową.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 20.000 zł
termin składania ofert: 11 września 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 11 września 2008 r. nieruchomość położoną w obrębie Kownatki oznaczoną numerem działki 16/5 o powierzchni 0,1218 ha, KW 17769 wraz z udziałem 1/9 w drodze wewnętrznej sprzedano za kwotę 56.000 zł  

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kownatki oznaczona numerem działki 16/6 o powierzchni 0,1018 ha, KW 17770 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, przeznaczona pod zabudowę letniskową.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 17.500 zł
termin składania ofert: 11 września 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 11 września 2008 r. nieruchomość położoną w obrębie Kownatki oznaczoną numerem działki 16/6 o powierzchni 0,1018 ha, KW 17770 wraz z udziałem 1/9 w drodze wewnętrznej sprzedano za kwotę 50.200 zł 

zamówienie na:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkół w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 26 sierpnia 2008  13:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W wyniku postępowania rozstrzygnięcie uzyskały: pakiet 1, pakiet 2. 

zamówienie na:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Zaborowie

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 22 sierpnia 2008  11:00
wynik postępowania: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: SPEED SPORT sp. z o.o., ul. Staniewicka 1, 03-310 Warszawa za cenę brutto - 410 518,07 zł. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy m. Cebulki a drogą gminną Nr 189022N, na działce nr 28/2.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 sierpnia 2008  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo Transportowych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 29A, 13-100 Nidzica za cenę 167 521,71 zł 

zamówienie na:

Sprzedaż 22.200 szt. dachówki (holenderka) pochodzącej z rozbiórki dachu Szkoły Podstawowej w Szkotowie

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: II ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 13.320 zł
termin składania ofert: 11 sierpnia 2008
wynik postępowania: II ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 11 sierpnia 2008r. na sprzedaż 22.200 szt. dachówki pochodzącej z rozbiórki dachu Szkoły Podstawowej w Szkotowie został rozstrzygnięty. W przetargu osiągnięto kwotę 13.460 zł 

zamówienie na:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkół w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 206 000 EURO
termin składania ofert: 6 sierpnia 2008  10:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W wyniku postępowania rozstrzygnięcie uzyskały: pakiet 1, pakiet 2, pakiet 3, pakiet 4, pakiet 5, pakiet 7, pakiet 9, pakiet 10. 

zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 189027N Bartki - droga powiatowa nr 1558N w miejscowości Bartki

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 28 lipca 2008  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo Transportowych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 29A, 13-100 Nidzica za cenę 97 917,19 zł 

zamówienie na:

Przetarg nieograniczony na usługi pielęgnacyjno -opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie

zamawiający: Gmina Kozłowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 9 lipca 2008  11:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 14.09.2006 r Nr 164,poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozłowie uprzejmie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego przedmiotem są usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie w trybie przetargu nieograniczonego została wybrana oferta złożona przez Polski Czerwony Krzyż Warmińsko-Mazurski Zarząd Okręgowy ul.Partyzantów 82 10-527 Olsztyn  

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Kozłowo w okresie od 01.09.2008 do 19.06.2009 (w dni nauki szkolnej)

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 12 czerwca 2008  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie spółka akcyjna ul. Stefana Roweckiego ,,Grota,, 12, 06-500 Mława za cenę brutto za dzienny dowóz uczniów na zajęcia szkolne i odwóz z powrotem po zajęciach 1 307,05 zł. 

zamówienie na:

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek od 240/13 do 240/27 o powierzchni 0,0042 ha każda położone w obrębie Kozłowo posiadające księgę wieczystą KW 13746

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza każdej nieruchomości 500 zł
termin składania ofert: 23 maja 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 23 maja 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Kozłowo sprzedano 11 nieruchomości, pozostałe nieruchomości nie zostały sprzedane. 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo oznaczonej numerem działki 941 o powierzchni 0,1525 ha, KW 7831

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 20.000 zł
termin składania ofert: 16 maja 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 16 maja 2008 roku nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Kozłowo, oznaczoną numerem działki 941 sprzedano za kwotę 20.200 zł 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo oznaczonej numerem działki 242/12 o powierzchni 0,1443 ha, KW 7831 cena wywoławcza nieruchomości 19.000 zł.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 19.000 zł
termin składania ofert: 16 maja 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 16 maja 2008 roku nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Kozłowo, oznaczoną numerem działki 242/12 sprzedano za kwotę 19.200 zł 

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym do rozbiórki położona w obrębie Zaborowo oznaczona numerem działki 74 o powierzchni o 0,0900 ha, KW 19991

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 6.500 zł
termin składania ofert: 16 maja 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 16 maja 2008 nieruchomość oznaczoną numerem działki 74 położoną w obrębie Zaborowo sprzedano za kwotę 6.700 zł 

zamówienie na:

Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 16 maja 2008  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: INPLUS sp. z o.o., ul. Wilczyńskiego 25E/216, 10-686 Olsztyn, która zaoferowała cenę 59 780 zł brutto. 

zamówienie na:

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 151,38 m2 oznaczona numerem działki 200/9 o powierzchni 0,0805 ha położona w obrębie Szkotowo posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW 16597.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 29.000 zł.
termin składania ofert: 11 kwietnia 2008  12:00
wynik postępowania: Ogłoszony na dzień 11 kwietnia 2008 roku ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Szkotowo oznaczonej numerem działki 200/9 został rozstrzygnięty. Za nieruchomość uzyskano kwotę 29.290 zł. 

zamówienie na:

Zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 206 000 EURO
termin składania ofert: 31 marca 2008  11:45
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRAMAX” SP. Z O.O.,06-500 Mława, ul. Dzierzgowska 140  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 29) starsze przetargi »