Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 29 (z 29)zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Szkotowo oznaczona numerem działki 283/8 o powierzchni 0,0945 ha, KW 14023

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 8.500 zł
termin składania ofert: 22 lutego 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg ogłoszony na dzień 22 lutego 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo, oznaczonej numerem działki 283/8 o powierzchni 0,0945 ha został rozstrzygnięty. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 8.590 zł 

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Szkotowo oznaczona numerem działki 283/9 o powierzchni 0,0756 ha, KW 14023

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 7.000 zł
termin składania ofert: 22 lutego 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg ogłoszony na dzień 22 lutego 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo, oznaczonej numerem działki 283/9 o powierzchni 0,0756 ha został rozstrzygnięty. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 7.100 zł 

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Szkotowo oznaczona numerem działki 283/10 o powierzchni 0,0887 ha, KW 14023

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 8.000 zł
termin składania ofert: 22 lutego 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg ogłoszony na dzień 22 lutego 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo, oznaczonej numerem działki 283/10 o powierzchni 0,0887 ha został rozstrzygnięty. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 8.100 zł 

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Szkotowo oznaczona numerem działki 283/11 o powierzchni 0,0853 ha, KW 14023

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 7.800 zł
termin składania ofert: 22 lutego 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg ogłoszony na dzień 22 lutego 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo, oznaczonej numerem działki 283/11 o powierzchni 0,0853 ha został rozstrzygnięty. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 7.880 zł 

zamówienie na:

Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja Zespołu Szkół w Szkotowie

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 19 lutego 2008  11:00
wynik postępowania: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2:Zakład Instalacji Sanitarnych „NĄĆ” Nąć Roman z siedzibą: 10-282 Olsztyn, ul. Poprzeczna 13 A, która zaoferowała cenę 1 212 628,94 zł brutto. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych na podstawie kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 939 o powierzchni 0,1230 ha, KW 7831

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 15.000 zł
termin składania ofert: 29 stycznia 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg ogłoszony na dzień 29 stycznia 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, oznaczonej numerem działki 939 o powierzchni 0,1230 ha został rozstrzygnięty. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 15.150 zł 

zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 940 o powierzchni 0,1523 ha, KW 7831

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 20.000 zł
termin składania ofert: 29 stycznia 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg ogłoszony na dzień 29 stycznia 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, oznaczonej numerem działki 940 o powierzchni 0,1523 ha został rozstrzygnięty. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 20.200 zł 

zamówienie na:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 206 000 EURO
termin składania ofert: 24 stycznia 2008  12:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W wyniku postępowania rozstrzygnięcie uzyskały: pakiet 1, pakiet 5, pakiet 7. 

zamówienie na:

Dostawa artykułów ogólnospożywczych do magazynu żywnościowego Zespołu Szkół w Kozłowie.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 211 000 EURO
termin składania ofert: 4 stycznia 2008  12:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W wyniku postępowania rozstrzygnięcie uzyskały: pakiet 8, pakiet 9, pakiet 11. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 29 (z 29)