NULL string(0) ""

Uchwała nr V/22/2010Rady Gminy w Kozłowiez dnia 29 grudnia 2010w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2011-2030Na podstawie art. 226,227,228,230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Uchwała nr V/22/2010
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 29 grudnia 2010


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo na lata 2011-2030

Na podstawie art. 226,227,228,230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


Uchwała Nr V/22/2010 (3874kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (28 stycznia 2011, 10:22:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2028