NULL string(0) ""

Uchwała nr III/ 4/2006Rady Gminy w Kozłowiez dnia 15 grudnia 2006w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej: Na podstawie art.18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i § 47 ust.1i 2 Statutu Gminy Kozłowo

Uchwała nr III/ 4/2006
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 15 grudnia 2006


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej:

Na podstawie art.18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i § 47 ust.1i 2 Statutu Gminy Kozłowo


- Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje :

§ 1

W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

1. Bieliński Marek
2. Jacyno Wiesław
3. Kukwa Krystyna

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Borkowski

metryczka


Opublikował: Piotr Radziewicz (4 stycznia 2007, 17:25:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2952