NULL string(0) ""

Uchwała nr X/62/2003Rady Gminy w Kozłowiez dnia 12 grudnia 2003w sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego, wzoru deklaracji na podatek leśny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Uchwała nr X/62/2003
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 12 grudnia 2003


w sprawie: ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji w sprawie podatku leśnego, wzoru deklaracji na podatek leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku z późniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 roku z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)


Rada Gminy w Kozłowie uchwala co następuje:

§ 1
1. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 1
2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2.
3. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego stanowiący załącznik Nr 3.
4. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 4.
5. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego stanowiący załącznik Nr 5.
6. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 6.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Borkowski


Załącznik nr 1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (746kB) pdf
Załącznik nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości (687kB) pdf
Załącznik nr 3 - Informacja w sprawie podatku rolnego (566kB) pdf
Załącznik nr 4 - Deklaracja na podatek rolny (837kB) pdf
Załącznik nr 5 - Informacja w sprawie podatku leśnego (492kB) pdf
Załącznik nr 6 - Deklaracja na podatek leśny (584kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 14:24:46)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (16 stycznia 2009, 10:08:03)
Zmieniono: dodano załączniki do uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3009