Raport o stanie Gminy Kozłowo za 2023 rok

Na sesji Rady Gminy w Kozłowie, która odbędzie się 24 czerwca 2024 roku, zostanie przeprowadzona debata nad przedstawionym przez Wójta Gminy Kozłowo raportem o stanie gminy za rok 2023. W debacie tej, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy Kozłowo. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy w Kozłowie, pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w do dnia 21 czerwca 2024 r.


Zgłoszenia mieszkańców Gminy Kozłowo do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, można przesłać na adres Urzędu Gminy w Kozłowie (decyduje data wpływu do Urzędu) lub złożyć osobiście do dnia
21 czerwca 2024 r. w Punkcie podawczym Urzędu w Kozłowie, ul. Mazurska 3, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

                                                               Wójt Gminy Kozłowo

                                                              /-/ Marek Wolszczak


Raport o stanie Gminy Kozłowo za 2023 rok (2980kB) pdf

Zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Kozłowo za rok 2023 (15kB) word


metryczka


Wytworzył: Marek Wolszczak (14 czerwca 2024)
Opublikował: Piotr Radziewicz (14 czerwca 2024, 13:54:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203