Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na "Remont chodników na osiedlu mieszkaniowym w Kozłowie dł. 500mb (800 m²) i parkingu osiedlowego o powierzchni 180 m²

Kozłowo, dnia 18.09.2006 roku

RGT-ZP-3/2006

Wg rozdzielnika

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OWP/2006/08/24-548110 w trybie przetargu nieograniczonego na Remont chodników na osiedlu mieszkaniowym w Kozłowie dł. 500mb (800 m²) i parkingu osiedlowego o powierzchni 180 m²

ZAWIADOMIENIE

o wyborze oferty najkorzystniejszej

Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

Usługi Budowlane i Instalacyjne, Rafał Hoffer z siedzibą:13-200 Działdowo,

ul. Mrongowiusza 36, która zaoferowała cenę:

56.818,90 zł netto, 69.319,06 zł brutto

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A.

Otrzymują:

1. Usługi Budowlane i Instalacyjne, Rafał Hoffer, Marek 13-200 Działdowo,

ul. Mrongowiusza 36,

2. Zakład Produkcyjno- Inżynieryjno - Budowlany, Hanna Maria Wasiłowska, 06-545 Lipowiec Kościelny 43A

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 15:01:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3379