Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo - Nidzica - Jedwabno w miejscowości Kozłowo od km 10+366 do km 10+687 na długości 0,321 km."

Kozłowo, dnia 20.10.2005r.
RGT-ZP-8/2008


PHU "STA-BRUK"
Sobański Stanisław
13-100 Nidzica, ul. Klonowa 9

Zawiadomienie o wyborze oferty

dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo - Nidzica - Jedwabno w miejscowości Kozłowo od km 10+366 do km 10+687 na długości 0,321 km."

Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A informuje, iż w przetargu nieograniczonym na "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 Działdowo - Nidzica - Jedwabno w miejscowości Kozłowo od km 10+366 do km 10+687 na długości 0,321 km." została wybrana oferta Pana firmy za kwotę brutto 46.320,35 zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych i 35/100)
Proszę się stawić w celu podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A (pok. 23) w dniu 28.10.2005r. po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr (089) 626-75-05

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 15:08:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5680