Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowo, Kownatki, gm. Kozłowo"

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z Art. 92 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r Nr 19 poz. 177) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z 0.0 w Olsztynie działające z upoważnienia Wójta Gminy Kozłowo informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO ogłoszonego w BZP 104 z dnia 27.05.2005 r poz. 24208 na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowo, Kownatki gm. Kozłowo

Liczba złożonych ofert 5, odrzuconych 0

Cena najniższa oferty wyniosła: (z VAT) 236.470,00 zł ,najdroższa 361.902,10 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą

Zakład Hydrauliczny "INSMONT" S.C E.Kołakowski i J.Kołakowski 06.500 Mława ul. Ciechanowska 18

CENA WYBRANEJ OFERTY (netto) 221.000,00 zł (brutto) 236.470,00 zł, Słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych i 00/100

metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (2 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (2 października 2006, 15:09:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4955