Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacją o wysokości opłat

Szanowni Państwo

Deklarację składa się w formie pisemnej w Ekologicznym Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie , ul. Osiedleńcza 3 A lub ul. Przemysłowa 61 lub w siedzibach właściwych urzędów gmin.

Deklarację należy złożyć do 25 kwietnia 2013 roku.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (129kB) pdf

Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Ekologicznego Zwiazku Gmin „Działdowszczyzna”
Nr XI/64/2013 z dnia 6 marca 2013 r. oraz Nr XII/68/2013 z dnia 26 marca w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty wynoszą:
16 zł miesięcznie od osoby na miesiąc w przypadku zadeklarowania, że odpady będą
niesegregowane.


W przypadku zadeklarowania, że odpady będą segregowane:


1. na terenach miejskich:
a) 10 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez nie więcej niż 4 osoby,
b) 8,20 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała
(zamieszkały) jest przez 5 osób,
c) 7 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez 6 osób,
d) 6 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez 7 osób,
e) 5,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała
(zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób;

2. w przypadku terenów wiejskich:
a) 8,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała
(zamieszkały) jest przez nie więcej niż 4 osoby,
b) 7 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez 5 osób,
c) 6 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez 6 osób,
d) 5 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
jest przez 7 osób,
e) 4,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała
(zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób.
        PRZEWODNICZĄCY
       ZARZĄDU ZWIĄZKU
        Kazimierz Kordecki

DOKUMENTY DO POBRANIA:


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (129kB) pdf

Wzór przykładowo wypełnionej deklaracji (212kB) pdf
Informacja o wysokościach opłaty (69kB) pdf
Ulotka informacyjna (667kB) pdf


Uchwały EZG ,,Działdowszczyzna":
UCHWAŁA NR X/62/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (129kB) pdf

UCHWAŁA NR XI/64/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (202kB) pdf

UCHWAŁA NR XII/68/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/64/2013 Zgromadzenia EZG „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłat (114kB) pdf

UCHWAŁA NR IX/57/2012 w sprawie podziału obszaru Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na sektory odbierania odpadów komunalnych (173kB) pdf

UCHWAŁA NR IX/56/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów (71kB) pdf

UCHWAŁA NR IX/54/2012 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (106kB) pdf


W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:
23 697 65 18, 23 698 17 70
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
gk@ezgd.idsl.pl
lub osobiście w siedzibie Związku w Działdowie
na ulicy Przemysłowej 61 lub Osiedleńczej 3A.

metryczka


Wytworzył: Ekologiczny Związek Gmin ,,Działdowszczyzna,, (3 kwietnia 2013)
Opublikował: Karol Malonek (4 kwietnia 2013, 11:09:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5912