Opłata za gospodarkę odpadami

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 roku został wprowadzony nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gminy Kozłowo sprawuje Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna".

Jednocześnie przypominamy, że stawki opłat określone zostały uchwałami Zgromadzenia EZG "Działdowszczyzna" i w przypadku terenów wiejskich wynoszą:

 • 8,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała
  (zamieszkały) jest przez nie więcej niż 4 osoby,
 • 7 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
  jest przez 5 osób,
 • 6 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
  jest przez 6 osób,
 • 5 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały)
  jest przez 7 osób,
 • 4,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała
  (zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób.

Wartość miesięcznej opłaty określa złożona deklaracja, której wzór (w razie potrzeby skorygowania danych) można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej EZG "Działdowszczyzna". Opłaty należy wnosić "z dołu" do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wnosimy opłatę, na konto Związku nr 67 1240 5338 1111 0000 5067 1104, w tytule umieszczając "OPŁATA ZA GOSP. ODPADAMI nazwisko i adres wpłacającego oraz miesiąc i rok którego opłata dotyczy". Opłatę tę można również regulować w kasie Związku przy ul. Osiedleńczej 3 w Działdowie.

Wpłaty można również dokonywać za pośrednictwem Banku Spółdzielczego na numer konta 13 8834 0009 2001 0012 3695 0001 (opłata w banku spółdzielczym za przelew wynosi 2 zł)

Szczegółowych informacji o systemie gospodarowania odpadami udziela biuro Związku przy ul. Osiedleńczej 3 w Działdowie, tel. 23 698 17 72.

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów, a także szereg przydatnych informacji i porad zawartych jest także na stronie BIP Związku pod adresem  http://dzialdowszczyzna.bip.net.pl/


metryczka


Wytworzył: Gmina Kozłowo (6 sierpnia 2013)
Opublikował: Karol Malonek (6 sierpnia 2013, 09:00:49)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (6 sierpnia 2013, 09:47:46)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4738