Dofinansowanie usuwania azbestu - 2017

Gmina Kozłowo informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kozłowo" jest dotowana na podstawie umowy nr 00313/17/11032/OZ-LZ/D z dnia 19.07.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 50% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Dzięki uzyskanemu przez Gminę Kozłowo dofinansowaniu z WFOŚiGW w 2017 roku z naszego otoczenia zniknęło 44,085 Mg wyrobów zawierających azbest.

--------------------

Gmina Kozłowo chcąc pomóc swoim mieszkańcom w zakresie usuwania wyrobów azbestowych z nieruchomości stanowiących ich własność, planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na ich unieszkodliwienie.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem w 2017 roku wsparcia finansowego w zakresie unieszkodliwienia wyrobów azbestowych, proszeni są o zgłaszanie się osobiście do Urzędu Gminy w Kozłowie (pokój Informacji Turystycznej) lub telefonicznie pod nr 89 625 08 25 w terminie do 28.02.2017 r.

W załączeniu zamieszczony został regulamin dofinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych z terenu Gminy Kozłowo, wzór wniosku i deklaracji w zakresie współfinansowania.

Komunikat o dofinansowanie usuwania azbestu (296kB) pdf

Regulamin (316kB) pdf

Wniosek (54kB) pdf

Deklaracja (65kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jacek Jankowski - Wójt Gminy Kozłowo (3 stycznia 2017)
Opublikował: Karol Malonek (5 stycznia 2017, 13:18:57)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (11 grudnia 2017, 09:55:17)
Zmieniono: zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1364