zamówienie na:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z  przyłączami, obsługą geodezyjną i robotami towarzyszącymi na terenie gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/02/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 11 maja 2010  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez: Zakład Hydrauliczny ,,INSMONT,, s.c. Emilian Kołakowski i Jadwiga Kołakowska ul. Ciechanowska 18, 06-500 Mława 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1215kB) pdf


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (223kB) pdfPytania z dnia 27.04.2010r.


Pytanie 1
Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawo Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacjach wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla: -przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002 -zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Pytanie 2

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.


Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:


Roboty budowlane należy realizować zgodnie z zapisami Dokumentacji projektowej i Specyfikacji robót budowlanych załączonych do SIWZ. Przywołane normy występują w załączonej Specyfikacji robót budowlanych, w przypadku wydania norm aktualniejszych od daty opracowania w/w Specyfikacji należy stosować normy aktualne.


------------------------------
Informacja odnośnie wpłaty wadium:

Zamawiający informuje, iż w SIWZ błędnie podano numer rachunku bankowego  na który należy dokonywać wpłaty wadium.

W związku z powyższym dokonuje się zmiany z 88 834 1022 2002 0300 0101 0006 na BS Nidzica o/Kozłowo 88 8834 1022 2002 0300 0101 0006

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami, obsługą geodezyjną i robotami towarzyszącymi na terenie gminy Kozłowo (204kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (296kB) pdf
Załącznik nr 1 (45kB) word
Załącznik nr 2a (733kB) pdf
Załącznik nr 2b (672kB) pdf
Załącznik nr 2c (705kB) pdf
Załącznik nr 2d (686kB) pdf
Załącznik nr 2e (790kB) pdf
Załącznik nr 2f (658kB) pdf
Załącznik nr 3a cz I .1 (6207kB) zip
Załącznik nr 3a cz I .2 (7729kB) zip
Załącznik nr 3a cz I .3 (7224kB) zip
Załącznik nr 3a cz I .4 (5661kB) zip
Załącznik nr 3b cz I .1 (8192kB) zip
Załącznik nr 3b cz I .2 (6597kB) zip
Załącznik nr 3b cz II (1613kB) zip
Załącznik nr 3b cz III (2609kB) zip
Załącznik nr 3c cz I .1 (5314kB) zip
Załącznik nr 3c cz I .2 (5232kB) zip
Załącznik nr 3c cz I .3 (7866kB) zip
Załącznik nr 3c cz I .4 (8192kB) zip
Załącznik nr 3c cz I .5 (8192kB) zip
Załącznik nr 3c cz I .6 (4023kB) zip
Załącznik nr 3c cz I .7 (5232kB) zip
Załącznik nr 3c cz I .8 (8192kB) zip
Załącznik nr 3c cz I .9 (8192kB) zip
Załącznik nr 3d cz I .1 (4852kB) zip
Załącznik nr 3d cz I .2 (5213kB) zip
Załącznik nr 3d cz I .3 (5509kB) zip
Załącznik nr 3d cz I .4 (6599kB) zip
Załącznik nr 3d cz I .5 (6829kB) zip
Załącznik nr 3d cz I .6 (8082kB) zip
Załącznik nr 3d cz I .7 (8192kB) zip
Załącznik nr 3d cz I .8 (8192kB) zip
Załącznik nr 3d cz I .9 (4933kB) zip
Załącznik nr 3e cz I .1 (8192kB) zip
Załącznik nr 3e cz I .2 (4642kB) zip
Załącznik nr 3e cz I .3 (7382kB) zip
Załącznik nr 3e cz I .4 (8067kB) zip
Załącznik nr 3e cz I .5 (6443kB) zip
Załącznik nr 4a (827kB) zip
Załącznik nr 4b (1949kB) zip
Załącznik nr 4c zadanie 1 (2383kB) zip
Załącznik nr 4c zadanie 2 (880kB) zip
Załącznik nr 4d (2039kB) zip
Załącznik nr 4e (877kB) zip
Załącznik nr 5a (411kB) pdf
Załącznik nr 5b (581kB) pdf
Załącznik nr 5c (586kB) pdf
Załącznik nr 5d str1-39 (8192kB) pdf
Załącznik nr 5d str40-80 (8192kB) pdf
Załącznik nr 5e (246kB) pdf
Załączniki nr 6-14 (93kB) zip

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (26 kwietnia 2010, 21:43:26)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (9 czerwca 2010, 09:49:09)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2810