zamówienie na:

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami, obsługą geodezyjną i robotami towarzyszącymi na terenie gminy Kozłowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/03/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 23 czerwca 2010  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Technik budowlany Wiesław Lewandowski, ul. Warszawska 14E/7, 13-100 Nidzica 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (206kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (164kB) pdf


Ogłoszenie - Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami, obsługą geodezyjną i robotami towarzyszącymi na terenie gminy Kozłowo (202kB) pdfSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (3771kB) pdf
Załącznik nr 1 (45kB) word

Załączniki nr 2a,b,c,d,e,f i 3a,b,c,d,e
UWAGA!
(Załączniki nr 2a,b,c,d,e,f i nr 3a,b,c,d,e dostępne do pobrania pod adresem https://bip.kozlowo.pl/?app=przetargi&nid=1098&y=2010&status=3 z dokumentacji przetargu nieograniczonego na: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z  przyłączami, obsługą geodezyjną i robotami towarzyszącymi na terenie gminy Kozłowo - numer sprawy:RGT/ZP/02/2010 - załączniki oznaczone numerami od Załącznik nr 2a do Załącznik nr 3e cz.I.5)

Załącznik nr 4a (411kB) pdf
Załącznik nr 4b (581kB) pdf
Załącznik nr 4c (586kB) pdf
Załącznik nr 4d - strony 1-39 (8192kB) pdf
Załącznik nr 4d - strony 40-80 (8192kB) pdf
Załącznik nr 4e (246kB) pdf
Załączniki nr 5-10 (74kB) zip

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (15 czerwca 2010, 22:17:57)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (6 lipca 2010, 13:18:33)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1884