zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 189022 N Pielgrzymowo – droga powiatowa nr 1550N długości 1207 m na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 30 ,obręb Pielgrzymowo, gmina Kozłowo.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/05/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 18 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania wybrano jako ofertę najkorzystniejszą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo Transportowych, 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 29A