zamówienie na:

Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Kozłowo w roku szkolnym 2010-2011

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT/ZP/06/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Grodzicznie z/s w Mrocznie, 13-308 Mroczno 29/5