zamówienie na:

Dostawa węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 200 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 600 ton

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-1/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 22 września 2010  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowe ,,AGMAR,, Mariusz Forfa, 11-034 Stawiguda, ul. Wiśniowa 6