zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN/ZP/02/2010
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 20 grudnia 2010  10:00
wynik postępowania: w postępowaniu wybrano jako najkorzystniejsza ofertę nr 1 złożoną przez: PZU S.A. Inspektorat w Olsztynie, ul. Żeromskiego 6B, 12-100 Szczytno 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (84kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (180kB) pdf

Ogłoszenie - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2013 (732kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (418kB) pdf
Załączniki do SIWZ (75kB) zip
Pytania i odpowiedzi z dnia 16.12.2010r.
W związku z zapytaniem z dnia 16.12.2010 r. Zamawiający informuje: 
Pytanie
 
W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kozłowo (Nr zamówienia: FN/ZP/02/2010) niniejszym uprzejmie proszę o wyjaśnienia dotyczące stosowania klauzuli nr 26 – wypłaty odszkodowania i klauzuli nr 27 – zaliczki na poczet odszkodowania w kontekście ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej i obowiązkowej. W naszej opinii zakład ubezpieczeń nie może przyjmować na siebie zobowiązań wynikających z w/w klauzul z uwagi na fakt, iż nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie współpracował z zakładem ubezpieczeń poszkodowany jako osoba trzecia. W związku z powyższym, uprzejmie proszę o niestosowanie w/w klauzul do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej i obowiązkowej.
 
Odpowiedź:
 
Klauzule nr 26 i 27 są klauzulami fakultatywnymi. Ich akceptacja przez oferenta nie jest konieczne dla ważności oferty. W sytuacji dokonania zmian w proponowanej przez zamawiającego treści klauzuli (np. wyłączenie jej stosowania w niektórych ubezpieczeniach), zamawiający podczas dokonywania oceny ofert oceni wprowadzone zmiany i w zależności od charakteru wprowadzonych zmian przyzna bądź nie przewidziane w SIWZ punkty za daną klauzulę.
 

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (10 grudnia 2010, 14:40:09)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (30 grudnia 2010, 13:25:44)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2088