zamówienie na:

Wykonanie robót remontowo-budowlanych modernizacji lokalu Informacji Turystycznej w budynku Urzędu Gminy w Kozłowie w ramach projektu: „ Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej dofinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1.2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 15 kwietnia 2011  11:30
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez: Usługi Ogólnobudowlane BUD-POL Paweł Giżyński, ul. Świerkowa 15, 06-500 Mława