zamówienie na:

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW OGÓLNOSPOŻYWCZYCH DO MAGAZYNU ŻYWNOŚCIOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁOWIE

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZSP/01/2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 15 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu przetargowym dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na każdy z 10 możliwych pakietów (szczegóły w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej)