zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 189024 N Szymany–Górowo, gm. Kozłowo- droga powiatowa nr 1597N długości 2450 m.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.8.2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 14 września 2011  12:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: Spółdzielnia Kółek Rolniczych, 13-200 Działdowo, ul. Osiedleńcza 3A 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (195kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (251kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu (188kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (275kB) pdf
Załączniki 1-11 do SIWZ (2174kB) zip

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (29 sierpnia 2011, 09:07:03)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (21 września 2011, 07:52:46)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1608