zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowych rur PE i PVC

zamawiający: Gmina Kozłowo- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-2/2011
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 17 października 2011  11:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania wybrano ofertę wykonawcy: Onninen Sp. z o.o., Teolin 18B, 92-701 Łódź 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (193kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (248kB) pdf


11.10.2011
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (188kB) pdf

------------------------

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa fabrycznie nowych rur PE i PVC (177kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (131kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (7 października 2011, 15:41:57)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (30 grudnia 2011, 15:23:35)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1307