zamówienie na:

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1.2013
wartość: -
termin składania ofert: 26 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: W postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: Usługi Budowlano Instalacyjne, Piotr Pachucki, ul. Sikorskiego 6, 11-300 Biskupiec 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (192kB) pdf

Zawiaodmienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (296kB) pdf

---------------------

Pytania z dnia 16.08.2013 - zamieszczono w dniu 21.08.2013 r.

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.08.2013 r. (43kB) pdf

--------------------------------
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozłowo (209kB) pdf


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (318kB) pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ (35kB) word

Załącznik nr 2 do SIWZ - Zasilanie elektroenergetyczne (8797kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Sieci kanalizacji sanitarnej (4784kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Przyłącza wodociągowe (6489kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt organizacji robót (1143kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Instalacje sanitarne (7715kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Informacja geotechniczna (4632kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Drogi, place manewrowe (7793kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Zagospodarowanie terenu cz.I (9640kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Zagospodarowanie terenu cz.II (4833kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Zagospodarowanie terenu cz.III (6799kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Zagospodarowanie terenu cz.IV (9089kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Zagospodarowanie terenu cz.V (3701kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Technologia cz.I (9888kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Technologia cz.II (10146kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Technologia cz.III (7369kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Technologia cz.IV (5502kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Architektura i konstrukcja cz.I (9486kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Architektura i konstrukcja cz.II (8845kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Architektura i konstrukcja cz.III (6032kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Architektura i konstrukcja cz.IV (5748kB) zip


Załącznik nr 3 do SIWZ - cz.I (9944kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - cz.II (10074kB) pdf

Załącznik nr 4 do SIWZ (4433kB) zip
Załącznik nr 5 do SIWZ (908kB) pdf
Załączniki nr 6-13 do SIWZ (62kB) zip

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (9 sierpnia 2013, 15:37:16)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (27 września 2013, 13:19:46)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2739