zamówienie na:

Dostawa węgla groszek klasy 26/9 w przewidywanej ilości do 400 ton oraz węgla ekogroszek w przewidywanej ilości do 300 ton.

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZGKiM-ZP-1/2013
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 11 października 2013  11:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowe ,,AGMAR", Mariusz Sofa, ul. Wiśniowa 6, 11-034 Stawiguda. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (182kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (168kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa węgla (177kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (132kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (3 października 2013, 15:02:40)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (30 grudnia 2013, 14:58:57)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1320