zamówienie na:

Wykonanie „ Miejsca aktywnego wypoczynku w Kozłowie”. Niniejsze zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Rozpoznanie cenowe
nr sprawy: RGT.2151.256.2014
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 września 2014  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania z uwagi na to że w terminie określonym w rozpoznaniu cenowym na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta. 
Informacja o unieważnieniu postępowania (85kB) pdf

Zapytania z dnia 12.09.2014 r wraz z odpowiedziami (199kB) pdf

----------
Rozpoznanie cenowe (104kB) pdf

Załącznik nr 1 (230kB) word
Załącznik nr 1a (1139kB) pdf
Załącznik nr 1b (1807kB) jpg
Załącznik nr 2 (235kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (11 września 2014, 14:08:07)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (30 września 2014, 08:00:04)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1354