zamówienie na:

Budowa łącznika między istniejącym budynkiem szkoły, a istniejącym budynkiem sali sportowej wraz z rozbiórką części budynku sali sportowej

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.1.2017
wartość: -
termin składania ofert: 5 października 2017  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia