zamówienie na:

Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGT.ZP.271.2.2017
wartość: -
termin składania ofert: 18 października 2017  11:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w Informacji o wyniku postępowania