zamówienie na:

Przebudowa centrum rekreacyjnego w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ,,Ziemia Kozłowska”
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZK. ZP .271. 1. 2018
wartość: -
termin składania ofert: 18 lipca 2018  09:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej