zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 939 o powierzchni 0,1230 ha, KW 7831

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: 15.000 zł
termin składania ofert: 29 stycznia 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg ogłoszony na dzień 29 stycznia 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kozłowo, oznaczonej numerem działki 939 o powierzchni 0,1230 ha został rozstrzygnięty. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 15.150 zł 
WÓJT GMINY KOZŁOWO
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Kozłowo oznaczona numerem działki 939 o powierzchni 0,1230 ha, KW 7831 cena wywoławcza nieruchomości 15.000 zł.

Ustala się wysokość wpłaty wadium do udziału w przetargu w kwocie 2.000 zł.
Wpłata jednego wadium upoważnia do zakupu jednej nieruchomości.
Wadium należy wpłacić na konto BS Nidzica O/Kozłowo nr 88 8834 1022 2002 0300 0101 0006 z takim wyprzedzeniem aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej w dniu 25 stycznia 2008 roku.

Dowód wpłaty wadium podlega okazaniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kupna nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Osobie, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy notarialnej wadium nie zostanie zwrócone.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 stycznia 2008 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie.

Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 23 i 24 lub telefonicznie / 089 / 626-75-05.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (18 grudnia 2007, 10:21:39)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (1 lutego 2008, 09:05:44)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1652