zamówienie na:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Szkotowo oznaczona numerem działki 283/9 o powierzchni 0,0756 ha, KW 14023

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: I ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 7.000 zł
termin składania ofert: 22 lutego 2008  12:00
wynik postępowania: Przetarg ogłoszony na dzień 22 lutego 2008 roku na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Szkotowo, oznaczonej numerem działki 283/9 o powierzchni 0,0756 ha został rozstrzygnięty. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 7.100 zł 
Wójt Gminy Kozłowo
ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Szkotowo oznaczona numerem działki 283/9 o powierzchni 0,0756 ha, KW 14023

Ustala się wysokość wpłaty wadium do udziału w przetargu w kwocie 1.000 zł.
Wpłata jednego wadium upoważnia do zakupu jednej nieruchomości.
Wadium należy wpłacić na konto BS Nidzica O/Kozłowo nr 88 8834 1022 2002 0300 0101 0006 z takim wyprzedzeniem aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej w dniu 19 lutego 2008 roku - pod rygorem, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Dowód wpłaty wadium podlega okazaniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kupna nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Osobie, która wygra przetarg i uchyli się od podpisania umowy notarialnej wadium nie zostanie zwrócone.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2008 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie.

Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 23 i 24 lub telefonicznie / 089 / 626-75-05.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (16 stycznia 2008, 10:17:40)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (5 marca 2008, 09:50:41)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1612