zamówienie na:

Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja Zespołu Szkół w Szkotowie

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 19 lutego 2008  11:00
wynik postępowania: Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2:Zakład Instalacji Sanitarnych „NĄĆ” Nąć Roman z siedzibą: 10-282 Olsztyn, ul. Poprzeczna 13 A, która zaoferowała cenę 1 212 628,94 zł brutto. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów obliczonych na podstawie kryteriów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- numer ogłoszenia 47411-2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - nr ogłoszenia 47411 (208kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (296kB) pdf


Pytanie z dnia 12.02.2008r.
W uzupełnieniu przedmiaru robót w pkt.12 Zamawiający pisze aby przewidzieć standardowe okablowanie kotłowni, jest to nieprecyzyjne określenie zakresu robót. Prosimy o przedstawienie szczegółowego przedmiaru na roboty elektryczne i automatykę kotła.
Odpowiedź:
Przedmiar szczegółowy (36kB) pdf

Pytanie z dnia 12.02.2008r.
Prosimy o podanie rodzaju i typu blachodachówki.
Odpowiedź:
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w opisie technicznym robót budowlanych w punkcie 4.2:
„Projektuje się krycie dachu blachą z posypką mineralną w kolorze zbliżonym do RAL 8008 – np. blachodachówka GERARD firmy AHI ROOFING w kolorze REEDWOOD."Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja Zespołu Szkół w Szkotowie

Ogłoszenie - Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja Zespołu Szkół w Szkotowie (853kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2427kB) pdf
Oferta formularz (50kB) word
Załącznik Nr 1 do oferty (33kB) word
Załącznik Nr 2 do oferty (35kB) word
Załącznik Nr 3 do oferty (34kB) word
Załącznik Nr 4 do oferty (38kB) word
Załącznik Nr 5 do oferty (48kB) word
Projekt umowy (191kB) word
Przedmiar - uzupełnienie (35kB) word

Dokumentacja:
Dokumentacja - cz.1 z 3 (2142kB) zip
Dokumentacja - cz.2 z 3 (1794kB) zip
Dokumentacja - cz.3 z 3 (2458kB) zip

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (28 stycznia 2008, 13:19:36)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (10 marca 2008, 13:50:20)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1600