zamówienie na:

Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 16 maja 2008  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę: INPLUS sp. z o.o., ul. Wilczyńskiego 25E/216, 10-686 Olsztyn, która zaoferowała cenę 59 780 zł brutto. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - numer ogłoszenia 124888-2008
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - numer ogłoszenia 124888-2008 (248kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (370kB) pdf

Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo (1025kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (4203kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ (29kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ (35kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ (48kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ (43kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ (60kB) word

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (5 maja 2008, 10:14:15)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (10 czerwca 2008, 12:07:43)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2046