zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 189027N Bartki - droga powiatowa nr 1558N w miejscowości Bartki

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 28 lipca 2008  11:00
wynik postępowania: W postępowaniu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą nr 2: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo Transportowych Sp. z o.o., ul. Kolejowa 29A, 13-100 Nidzica za cenę 97 917,19 zł