zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kownatki oznaczona numerem działki 16/6 o powierzchni 0,1018 ha, KW 17770 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, przeznaczona pod zabudowę letniskową.

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Ustny przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Cena wywoławcza nieruchomości 17.500 zł
termin składania ofert: 11 września 2008  12:00
wynik postępowania: W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 11 września 2008 r. nieruchomość położoną w obrębie Kownatki oznaczoną numerem działki 16/6 o powierzchni 0,1018 ha, KW 17770 wraz z udziałem 1/9 w drodze wewnętrznej sprzedano za kwotę 50.200 zł 
W przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 11 września 2008 r. nieruchomość położoną w obrębie Kownatki oznaczoną numerem działki 16/6 o powierzchni 0,1018 ha, KW 17770 wraz z udziałem 1/9 w drodze wewnętrznej sprzedano za kwotę 50.200 zł


Wójt Gminy Kozłowo

ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości:

Nieruchomość położona w obrębie Kownatki oznaczona numerem działki 16/6 o powierzchni 0,1018 ha, KW 17770 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, przeznaczona pod zabudowę letniskową.
Cena wywoławcza nieruchomości 17.500 zł.
Wysokość wpłaty wadium 2.000zł

Wadium należy wpłacić na konto BS Nidzica O/Kozłowo nr 88 8834 1022 2002 0300 0101 0006 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu najpóźniej w dniu 08 września 2008 roku - pod rygorem, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Dowód wpłaty wadium podlega okazaniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osobie, która wygra przetarg wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kupna nieruchomości, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
Osobie, która wygra przetargu i uchyli się od podpisania umowy notarialnej wadium nie zostanie zwrócone.
Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2008 roku o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy w Kozłowie.
Wszelkie informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kozłowie w pokoju nr 23 i 24 lub telefonicznie / 089 / 626-75-05.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Wójt Gminy Kozłowo
mgr inż. Jacek Jankowski

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (6 sierpnia 2008, 10:29:47)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (17 września 2008, 08:01:12)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1888