zamówienie na:

zakup oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej E95

zamawiający: Gmina Kozłowo - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 19 marca 2009  11:45
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GRAMAX” SP.Z O.O., 06-500 Mława, ul. Dzierzgowska 140