zamówienie na:

Wykonanie dachu hali, dachu budynku zaplecza, dachu łącznika oraz okien łukowych w budowanej hali sportowej w miejscowości Szkotowo gm. Kozłowo

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 15 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Zawiadamiam, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dachu hali, dachu budynku zaplecza, dachu łącznika oraz okien łukowych w budowanej hali sportowej w miejscowości Szkotowo gm. Kozłowo wybrano ofertę wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe, ,,PRIMBUD,, Sp. z o.o., 13-200 Działdowo, ul. Osiedleńcza 1. 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (60kB) pdf


01.06.2009
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (147kB) pdf


8.05.2009 r.

Zmiana załącznika nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 7 do SIWZ - zmieniony (40kB) word


Przetarg nieograniczony:

Wykonanie dachu hali, dachu budynku zaplecza, dachu łącznika oraz okien łukowych w budowanej hali sportowej w miejscowości Szkotowo gm. Kozłowo

Ogłoszenie - Wykonanie dachu hali, dachu budynku zaplecza, dachu łącznika oraz okien łukowych w budowanej hali sportowej w miejscowości Szkotowo gm. Kozłowo (714kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (268kB) word

Załącznik nr 1
Architektura (3326kB) pdf
Konstrukcja (2479kB) pdf

Załącznik nr 2
Architektura (4751kB) zip
Konstrukcja 1 (7018kB) zip
Konstrukcja 2 (8192kB) zip

Załącznik nr 3 - przedmiar robót (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (23 kwietnia 2009, 16:22:53)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (31 grudnia 2009, 15:07:43)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1624