zamówienie na:

Do oddania w dzierżawę nieruchomości, stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Kozłowo, położonych nad jeziorem Kownatki i jeziorem Szkotowskim na cele wypoczynkowo-rekreacyjne

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Dwa I przetargi ustne nieograniczone
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 15 czerwca 2009  09:30
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzenia dwóch przetargów ustnych nieograniczonych: 1) wydzierżawiono teren o pow. 1,1300 ha położony w Szkotowie - działki nr 141,142, 2) przetarg dla działek nr 40,41, 45/2,43/4 o pow. 4,2013 ha w Kownatkach zakończył się wynikiem negatywnym