zamówienie na:

Dostawa samochodu ciężarowego-śmieciarki.Leasing operacyjny.

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 12 czerwca 2009  12:00
wynik postępowania: W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawa samochodu ciężarowego-śmieciarki. Leasing operacyjny,, wybrano ofertę Wykonawcy Europejski Fundusz Leasingowy S.A., 53-605 Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 1