zamówienie na:

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego moje-boisko - orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w miejscowości Kozłowo

zamawiający: Gmina Kozłowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: nie przekraczająca kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8
termin składania ofert: 6 lipca 2009  12:00
wynik postępowania: Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4: Speed Sport Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. Staniewicka 1 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (66kB) pdf

Sprostowanie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Sprostowanie do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (169kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (245kB) pdf

--------------------------------------

Pytania z dnia 26.06.2009r.


Pytanie 1
W pozycji 22 przedmiaru robót występuje zbrojenie rozproszone – brakuje informacji o ilości, rodzaju materiału zbrojenia rozproszonego.                               
Odpowiedź:
Należy przyjąć 25kg/m³ betonu zbrojenia rozproszonego prostego stalowego, długość 5cm.          
Pytanie 2
Brakuje dokumentacji projektowej dotyczącej drenażu.
Odpowiedź:
Dokumentacja projektowa przewiduje drenaż liniowy dla boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, przedstawia to rysunek przekroju Nr AR-1/5. Dla boiska do piłki nożnej nie został zaprojektowany drenaż, ponieważ została zastosowana podbudowa przepuszczalna. Wynika to również z dokumentacji geotechnicznej, która stanowi załącznik nr 4 całej dokumentacji projektowej.
Pytanie 3
Brakuję w przedmiarze pozycji dotyczącej fundamentów budynku, w przedmiarze nie ma przewodów YAKY 4x50 występujących w dokumentacji projektowej części elektrycznej, w przedmiarze nie występuje przepompownia ścieków ujęta w projekcie branży sanitarnej. Natomiast znajduję się studzienka dn 425 poz. Nr 65, nie występująca w projekcie przyłącza kanalizacyjnego.
Odpowiedź:
Brakujące pozycje w przedmiarze robót dotyczące fundamentów zaplecza sanitarno-szatniowego, przepompowni ścieków a także rozbieżności rodzajów przewodów elektrycznych, studzienek rewizyjnych przyłącza kanalizacyjnego należy przyjąć z dokumentacji projektowej i ująć w kosztorysie ofertowym. Przedmiar robót stanowi załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie ze SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, na podstawie którego sporządza się kosztorys ofertowy. 

--------------------------------------

Pytanie z dnia 26.06.2009r.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia są ujęte bramki do piłki ręcznej natomiast w przedmiarze i projekcie nie są uwzględnione.
Odpowiedź:
W SIWZ jest opisane wyposażenie dotyczące boiska do piłki nożnej, a mianowicie :bramki aluminiowe mocowane w tulejach” – 2 sztuki. W przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym są także uwzględnione bramki aluminiowe – 2 sztuki.
W przedmiarze robót są wyszczególnione bramki do piłki nożnej, nie ma mowy o bramkach do piłki ręcznej.

Pytanie z dnia 22.06.2009r.

Wyjaśnienie wątpliwości w projekcie budowlanym dotyczącej wypełnienia oraz podkładu z maty elastycznej pod nawierzchnię syntetyczną do boiska do piłki nożnej oraz atestu na matę.
Odpowiedź:
Zgodnie z oświadczeniem z dnia 23.06.2009r. projektanta mgr inż. Jacka Pleskacza należy przyjąć:
Wysokość włókna min. 40mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport). Wyroby dotyczące podbudowy elastycznej nawierzchni do piłki nożnej powinny posiadać atest higieniczny. 
Oświadczenie z dnia 23.06.2009 r. (120kB) pdf

---------------------------------------

Ogłoszenie - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego moje-boisko - orlik 2012 wraz z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego w miejscowości Kozłowo (1719kB) pdf


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (334kB) word

Załącznik nr 1 (745kB) zip
Załącznik nr 2 (5945kB) zip
Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 - Architektura - projekt architektoniczo-budowlany (7835kB) zip
Załącznik nr 3 - Architektura - rysunki (3292kB) zip
Załącznik nr 3 - Architektura - oświadczenie (128kB) jpg
Załącznik nr 3 - Branża elektryczna (3953kB) zip
Załącznik nr 3 - Branża sanitarna (3396kB) zip
Załącznik nr 3 - Dokumentacja geotechniczna (3540kB) zip
Załącznik nr 4 (178kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karol Malonek (8 czerwca 2009, 14:59:16)

Ostatnia zmiana: Karol Malonek (28 sierpnia 2009, 14:47:39)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2759